Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Menü

    Mezunlarımızın İş Alanı

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörün bir çok alanında çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunları başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarında, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İş kurumu gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, denetçi, danışman ve uzman personel olarak istihdam edilmekte; sendikaların çeşitli kademelerinde uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımız ayrıca, iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümü mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptir. Özel sektörde ise başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, özel sektörün çeşitli birimlerinde ve özellikle endüstriyel ilişkiler bölümlerinde uzman, üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapabilmekte; kuruluşların insan kaynakları departmanlarında insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilmektedirler.