Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Menü

    Mezunlarımızın İş Alanları

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörün birçok alanında çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunları başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) olmak üzere, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İş ve Sosyal Güvenlik Teftiş Kurulu Başkanlıkları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, denetçi, danışman, uzman personel ve araştırma görevlisi olarak istihdam edilmekte; sendikaların çeşitli kademelerinde uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımız ayrıca, iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümü mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptir. Özel sektörde ise başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, özel sektörün çeşitli birimlerinde ve özellikle endüstriyel ilişkiler bölümlerinde uzman, üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapabilmekte; kuruluşların insan kaynakları departmanlarında insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilmektedir.