Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Menü

  AKADEMİK KADROMUZ

   

  Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

  Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
  İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı
  SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı
  Ofis: C-03-B0-007
  E-posta: oguzk@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 26 78

  Prof. Dr. Handan KUMAŞ
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
  Ofis: C-03-B0-014
  E-posta: hkumas@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 49

  Prof. Dr. Kamil ORHAN
  Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  Ofis: C-03-B0-008
  E-posta: korhan@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 2741

  Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN
  Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  Ofis: B-01-B0-010
  E-posta: skaraalp@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 50

  Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ
  Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı
  Ofis: C-03-B0-006
  E-posta: culutas@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 28 26

  Dr. Öğr. Üyesi Nagihan DURUSOY ÖZTEPE
  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
  Ofis: C-03-B0-010
  E-posta: ndurusoy@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 35

  Dr. Öğr. Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ
  Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı 
  Ofis: B-01-B1-006
  E-posta: takbas@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 29626 64

  Dr. Öğr. Üyesi Aslıcan KALFA TOPATEŞ
  Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı 
  Ofis: B. 02. 007/2
  E-posta: atopates@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 2763

  Dr. Öğr. Üyesi Hakan TOPATEŞ
  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
  Ofis: C-03-B0-009
  E-posta: htopates@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 2778

  Arş. Gör. Nursel DURMAZ BODUR
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
  Ofis: C-03-B0-013
  E-posta: ndurmaz@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 56

  Arş. Gör. Sezgi AKBAŞ
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
  Ofis: C-02-B0-011
  E-posta: sakbas@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 26 41

  Arş. Gör. Erkan KIDAK
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
  Ofis: B-00-B0-004
  E-posta: ekidak@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 98

  Arş. Gör. Asiye KAMBER KIVCI
  Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı 
  Ofis: B-01-B1-009
  E-posta: akamber@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 87

   

  Arş. Gör. Hacer Vildan YAVUZ
  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
  Ofis: C-03-B0-013
  E-posta: hvildany@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 48

   

   Arş. Gör. Makbule Gülbin ERDEM
  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
  Ofis: B-00-B0-023
  E-posta: mgulbine@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 27 38

   

  Arş. Gör. Asiye ŞAHİN EMİR
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
  Ofis: B-00-B0-023
  E-posta: asiyes@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 28 37

   

  Arş. Gör. Duygu ÇELEBİ DEMİR
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
  Ofis: B-00-B0-019
  E-posta: dcelebi@pau.edu.tr
  Telefon: 0258 296 28 16