Menü

  Yönetim

  Doç. Dr.
  SELAMİ KESLER
  YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
  Öğr. Gör.
  ÖMER BOYACI
  YÜKSEKOKUL MÜDÜR YRD.
  Yüksekokul Sekreteri
  ADNAN CANER
  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ