MÜDÜR

Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

                                     

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA                                     Okutman Erkan YEŞİL

 

 

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

 

 

Yüksekokul Sekreteri Cumhur MUSTAK