Güncellenme Tarihi: 08 Kasım 2016

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 

 1. Sınavlarda öğrenciler öğrenci kimlik kartlarıyla girmek zorundadır. Öğrenci kimlik kartı yanında olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

   

 2. Sınavda kalem, kalemtıraş, silgi, kalem ucu, hesap makinesi vs. alışverişi kesinlikle yapılmayacaktır.

   

 3. Sınavlarda cep telefonları kapalı tutulmalı, hesap makinesi yerine kesinlikle kullanılmamalıdır.

   

 4. “Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğinin 9. maddesi m fıkrasına göre 1 veya 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası gerektirir.

   

 5. “Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğinin 10. maddesi j fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektirir.

   

 6. Sınavlarda gözetmen öğretim elemanları gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin yerini değiştirebilir, sınav kağıdını alarak dışarı çıkartabilir. Bu öğrenciler hakkında Tutanak tutularak yasal işlem yapılır.

   

 7. Sınavda öğrencilerin oturdukları yerde ders ile ilgili/ilgisiz herhangi bir ders notu, kitap,… vs bulundurmaları kesinlikle yasaktır.

   

 8. Sınavların ilk onbeş dakikası dolmadan sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır.

   

 9. Sınav başladıktan onbeş dakika sonra gelen öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.