Güncellenme Tarihi: 25 Mayıs 2018

Bütünleme Sınavları ve Yaz Okulu İşlemleri

Buldan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yaz döneminde ders açılmayacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında başarısız olunan derslerde öğrencilerin yaz döneminde açılacak dersler için yaz okulu ya da bütünleme sınavı tercihi yapmış olması gerekmektedir.

30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde öğrenciler kayıtlı oldukları dersler için bahar dönemi bütünleme sınavına girme tercihlerini Pusula sistemi üzerinden yapacaklardır.

Bütünleme sınavı tercih edilen dersler için sınavlar 4-8 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

  1. Öğrenci bütünleme sınavına girme tercihinde bulunduğu dersler için üniversitemizin ya da başka üniversitelerin yaz okuluna kayıt yaptıramayacaktır. Bütünleme tercihi yapılan dersin sınavına girilmese dahi yaz okulunda tercih yapılan derse kayıt hakkı verilmeyecektir.

 

DERS

BÜTÜNLEME TERCİHİ

BÜTÜNLEMEYE GİRDİ

YAZ OKULU DERS KAYDI

A

+

+

-

B

+

-

-

C

-

-

+

 

Örnek: A, B ve C derslerinden başarısız olan öğrenci A ve B dersleri için bütünleme sınavına girme tercihinde bulunursa B dersinden bütünleme sınavına girmese bile Yaz Okuluna kayıt olamayacaktır. C dersinden bütünleme sınav tercihinde bulunmadığı için Yaz Okuluna kayıt olabilecektir.

Farklı Birimlerden Yaz Okulu Dersi Alma İşlemleri

- Bütünleme sınavı tercihi yapılan dersler başka üniversitelerin yaz okulunda alınamayacaktır. Başka üniversitelerden bu kapsamda alınan derslerin notları Yönetim Kurulu Kararı ile işlenemeyecektir.

13/09/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında yaz öğretimine ilişkin alınan kararın 3. Madde uyarınca ;

Üniversitemiz öğrencilerinin, yaz öğretiminde okullarında açılmayan dersleri taban puanı şartı aranmaksızın Üniversitemiz ile aynı yılda kurulan ADIM üniversiteleri içinde yer alan  ;

Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden alabileceği veya

 Üniversitemiz programlarının ilgili yılda taban puanına eşit veya daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden alabilmeleri ve bu derslerin kabul edilmesi Üniversitemiz Senatosunun 20.04.2018 tarih ve 07/5 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

-Başka Üniversiteden almak istediği dersin AKTS’si  Kendi bölümündeki dersin AKTS’ne eşit veya yüksek olacaktır.

- Almak istedikleri dersin onaylı içeriğini alacak oldukları birimden temin ederek kendi meslek yüksekokulumuzdaki bu dersin sorumlusu öğretim elemanına göstermeleri, içerik ders içeriği ile uyuşuyorsa dersin sorumlusu öğretim elemanına  “uygundur”   yazdırmaları ve imzalatmaları,

-Öğrenci İşlerinden veya okulumuz web sayfasındaki formlar bölümünden FORM-047 Yaz Eşdeğer Ders İstek dilekçesini alarak, kendi okulumuzdaki dersin açık adı ve AKTS ile başka üniversiteden alacak oldukları dersin açık adını ve AKTS yazmaları,

-Doldurmuş oldukları dilekçeyi “bölüm başkanlarına imzalatarak” ders içeriği ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

PAÜ Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  7/2 Maddesi gereğince:

Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz dönemi ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının bölüm/program kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlangıcından önce onaylanmış olması gerekir.