Website Sorumluları

  • MUSTAFA ALTINTAŞ
    Öğr. Gör.
  • NURETTİN DÜZENLİ
    Yüksekokul Sekreteri
  • SELÇUK ERGÜL
    Veri Haz. ve Kont.İşl.