Bozkurt Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK PERSONEL

 

   
   

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

                                                         

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı

Öğr. Gör. Mustafa ALTINTAŞ

maltintas@pau.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

hunden@pau.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

bgonenc@pau.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör.Aslı MANAV          

amanav@pau.edu.tr

 

                                                                                                   Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

 

                                                                                            

 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Program Başkanı

Öğr. Gör.Volkan HELVA

vhelva@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör.Duygu EROL

derol@pau.edu.tr

 

 

 

 

Öğr. Gör.Ahmed PAKSOY

apaksoy@pau.edu.tr