Bozkurt Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK PERSONEL

 

   
   

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

                                                            

 

Öğr. Gör. Mustafa ALTINTAŞ

maltintas@pau.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

hunden@pau.edu.tr

 

 

 

 

 
Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

bgonenc@pau.edu.tr