Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler
HİBRİD TOHUM ÜRETME PROJESİ

    
Windows Project Denizli Ticaret Odası (ABİGEM) ve Pamukkale Üniversitesi (Expansion of the European Turkish Business Center (BCs) Network Project, (EUROPEAID/127353/D/SUP/TR,) Turkey).
 
 Destekleyen Kuruluş: Bu proje (%75 Avrupa Birliği Katkısı ve %25 Ulusal Katkı ile alınmıştır) Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından desteklenmektedir.
 
Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu sebze türlerine ait yüksek kaliteli ve verimli çeşitlerin geleneksel ve modern ıslah yöntemleri kullanılarak ıslah edilmesi bu projenin ana amaçlarındandır.
a) Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle üstün verim ve kalite özelliklerine sahip, biyotik ve abiyotik streslere dayanım özellikleri kazandırılmış standart ve F1 hibrit sebze çeşitlerinin üretiminin gerçekleştirilmesi,
b) Sebze türlerinde tohumluk olarak üretilen ebeveynlerde ve F1 hibritlerinde ismine doğruluk testlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle gerçekleştirilmesi,
c) Sebze, meyve, tahıllar, endüstriyel bitkiler, halofitik (tuzcul) bitkiler, aquatik (sucul) bitkiler, hiperakümülator bitkiler, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ormancılık ve ekolojik denge korunumu için gerekli bitkilerde yüksek verim ve kalite özellikleri bulunan materyallerin seleksiyonu, fenotipik özelliklerinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliklerinin saptanması.

Teknisyen Fatma KAYHAN    
 
 

 
TÜRKİYE’DEKİ BİBER ÇEŞİTLERİNİN MORFOLOJİK VE GENETİK KARŞILAŞTIRILMASI

Destekleyen Kuruluş: 2010FBE012 Pamukkale Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı: Türkiye genelinde toplanan biber hatlarının ve çeşitlerinin genotiplerinin genetik farklılıklarının analiz edilmesi için morfolojik ve RAPD işaretleyicileri (markırları) kullanılarak farklılıklarının ve benzerliklerinin belirlenmesidir.  Genetiksel olarak büyük farklılık lar gösteren çeşit ve hatların F1 hibrit üretme çalışmalarında potansiyel anaçlar olarak kullanılabilirler. Aralarında genetik farklılıkların fazla görüldüğü genotipler melezlendiklerinde elde edilen F1 bireylerinde melez gücü (heterozis) sayesinde ebeveynlerden ve standart çeşitlerden çok daha güçlü büyüyebilen üstün özellikli çeşitler elde etme potansiyeli mevcuttur. Bu da biberlerde ıslah çalışmalarında büyük avantajlar sağlar.
 

Yüksek Lisana Öğrencisi Gülay KOZAN

 
TÜRKİYEDEKİ BİBER (CAPSİCUM ANNUUM L.) ÇEŞİTLERİNDE TOPLAM ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ VE TOPLAM FENOLİK İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
 
    
Destekleyen Kuruluş: 2010FBE088 Pamukkale Üniversitesi

   Bu çalışmanın amacı: Türkiye genelinde toplanan biber hatlarının ve çeşitlerinde besin içerikleri, toplam antioksidan, fenolik bileşikler, ve suda çözünebilen antioksidan aktivitelerine bakılarak genotiplerinin farklılıklarının ve benzerliklerinin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Burada bakılacak özellikler sayesinde genetiksel olarak büyük farklılıklar gösteren çeşit ve hatların F1 hibrit üretme çalışmalarında potansiyel anaçlar olarak kullanılabilirler.
 
    Birçok rapor göstermektedir ki, meyve ve sebzelerin insanların temel besin içeriğini sağlaması yanı sıra içerdiği çok önemli vitamin, mineral ve antioksidan özellikler sayesinde insan sağlığı içinde çok önemli faydaları vardır.  Bitkilerin antioksidan özellikleri oksidatif stresin sebep olduğu hastalıkları azalttığı bilinmektedir. Bu çalışma ile farklı biberlerin içerikleri detaylı olarak belirlenecek ve bu da biberlerde ıslah çalışmalarında büyük avantajlar sağlayacaktır.

Yüksek Lisans Öğrencisi Suna KAYIHAN    

 
TÜRKİYEDEKİ BİBERLERİN (CAPSİCUM ANNUUM L.) VİRÜSLERE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Destekleyen Kuruluş: 2010FBE088 Pamukkale Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı: Türkiye genelinde toplanan biber hatlarının ve çeşitlerinin virüslere karşı dayanıklılıklarının fenotipik, ve moleküler tekniklerle (ELISA)  test edilmesi ve dayanıklı çeşitlerinin belirlenmesidir. Birçok bitki virüsü nedeniyle biberler viral hastalık semptomları göstermekte ve ürün kaliteleri düşmektedir. Bunun sonucu olarak da biberlerin yetiştirilmesi ve tüketiciye sunulmasında büyük ölçüde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenden dolayı tarımsal biber endüstrisi Türkiye de dünyada olduğu gibi çok büyük problemlerle devam ettirilmeye çalışılmaktadır.  Genetiksel olarak büyük farklılıklar gösteren çeşit ve hatların biberlerde çok önemli derecede zarar veren virüslere karşı dirençli olanlarını F1 hibrit üretme çalışmalarında potansiyel anaçlar olarak kullanılarak virüslere karşı dirençli olan biberler ıslah çalışmalarında kullanılabilir. Tohumda yurt dışına bağlılığı azaltılıp ülke tarımına biber sektöründe virüslere karşı dirençli biberleri kazandırıp, kullanımını yaygınlaştırarak fayda sağlanabilir. Virüslere karşı dayanıklılık genlerini içeren biberlerin belirlenmesi amaçlanmakta böylece üretilecek yeni biber çeşitleri sayesinde Türk çiftçilerinin bir sonraki generasyonda elde ettiği virüslere karşı genetiksel olarak güçlü tohumları da verimli bir şekilde kullanmaları yaygınlaştırılabilir. Bu nedenlerden dolayı Türkiye biberlerinde virüslere karşı dayanıklı hat ve çeşitlerin fenotipik ve moleküler olarak test edilmesi ve dayanıklı olanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 

Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim GANİ ÇONA

Duyurular Tümünü Gör