Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırmalar
Toprak Grubunun Araştırma Konuları
 
Labımızda başta Solanum cinsine ait sebze türleri (domates, biber, patlıcan, patates, tütün, vb.) olmak üzere tarımsal önemi büyük bitki türlerinde moleküler genetik ve ıslah çalışmaları sürdürülmektedir.  Temel çalışmalarımız bitkilerde mantari, bakteriyel, ve viral hastalıklara dayanım mekanizmalarının araştırılmasıdır. Ortaya çıkardığımız bulgularla bilimsel literatüre yaptığımız katkının yanında bu hastalık etmenlerine dayanıklı bitkisel materyallerin geliştirilip tohumluk ve çoğaltma materyali olarak tarıma kazandırılması temel hedeflerimiz arasındadır. Grubumuz tarafından BİYOM Kompleksinde sürdürülen Biber (Capsicum sp)  projelerinde çoğunlukla açık tozlanan Türk biber hatlarından oluşan germplazm koleksiyonunun morfolojik ve genetik karakterizasyonu, hatlardan elde edilen meyvelerin besinsel içeriklerinin analizi ve önemli viral hastalıklara karşı dayanım/telorans düzeylerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre üstün verim, kalite ve hastalığa dayanım gösterdiği tespit edilen biber hatlarının seçimi yapılmaktadır. Arazi ve sera denemelinde seçilen hatlardan kendileme yapılarak elde edilen tohumlar, yine serada standart ticari çeşitlerle karşılaştırılarak test edilmektedir. Bu biber hatları Alan Grubu tarafından, anter kültürü yoluyla, saflaştırma çalışmalarında kullanılmaktadır.
 
Grubumuzca meyve fidanlarında yaygın olan viral hastalıkların tespiti ve bu patojenlerden arındırılmış fidan üretiminin sağlanması, klonal çoğaltma, ve önemli gen kaynaklarının in vitro koşullarda korunması gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
 
Alan Grubunun Araştırma Konuları
 
Grubumuz önemli sebze ve meyve türleri, tibbi ve aromatik bitki türleri, süs ve ormancılık için önemli bitki türleri ile çalışmalar yapmaktadır. Sebze türlerinde yürütülmekte olan projelerin temel amacı bitki ıslahı çalışmalarının hızlandırabilmesi için protokoller geliştirilmedir. Yürüttüğümüz projelerde öncelikli olarak soğangiller (Allium sp.) ve patlıcangiller (Solanum sp.) gibi sebze türlerinin ıslahında kullanılabilecek ebeveynlerin hızlandırılmış saflaştırma yöntemleriyle üretilebilmesi için protokollerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bazı soğangil türlerinde ginogenesis ve patlıcangillerde androgenesis yöntemlerinin ıslah programlarına başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini göstermektedir. Önemli meyve türleri için kullanılan in vitro çoğaltma yöntemlerinde genetik stabilitenin korunması ve hızlı çoğaltım yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin önemli tıbbi ve aromatik bitki türlerinin tarımsal üretime kazandırılması ve bu bitkilerin ürettikleri kimyasalların miktar ve kalitelerinin arttırılması için fizyolojik ve genetik çalışmalar yapılmaktadır. Grubumuz birçok projede BİYOM’da Toprak grubuyla işbirliği yapmaktadır.

Duyurular Tümünü Gör