Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Alan Grubu
Grubumuz önemli sebze ve meyve türleri, tibbi ve aromatik bitki türleri, süs ve ormancılık için önemli bitki türleri ile çalışmalar yapmaktadır. Sebze türlerinde yürütülmekte olan projelerin temel amacı bitki ıslahı çalışmalarının hızlandırabilmesi için protokoller geliştirilmedir. Yürüttüğümüz projelerde öncelikli olarak soğangiller (Allium sp.) ve patlıcangiller (Solanum sp.) gibi sebze türlerinin ıslahında kullanılabilecek ebeveynlerin hızlandırılmış saflaştırma yöntemleriyle üretilebilmesi için protokollerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bazı soğangil türlerinde ginogenesis ve patlıcangillerde androgenesis yöntemlerinin ıslah programlarına başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini göstermektedir. Önemli meyve türleri için kullanılan in vitro çoğaltma yöntemlerinde genetik stabilitenin korunması ve hızlı çoğaltım yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin önemli tıbbi ve aromatik bitki türlerinin tarımsal üretime kazandırılması ve bu bitkilerin ürettikleri kimyasalların miktar ve kalitelerinin arttırılması için fizyolojik ve genetik çalışmalar yapılmaktadır. Grubumuz birçok projede BİYOM’da Toprak grubuyla işbirliği yapmaktadır.

Duyurular Tümünü Gör