Biyokimya

Menü

Biyokimya Programı ile alanında tam donanımlı olarak eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen, mesleki problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli teknikerler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik hazırlanacak müfredatla öğrencilerin hem mesleklerinin temel gerekliliklerini karşılayacak özelliklerle donanması hem de farklı uygulama alanlarını tanıyarak disiplinler arası çalışma yeteneklerinin gelişmesi sağlanacaktır.