Hizmet İçi Eğitim


Sistem ve Bilişim Ağları Grubu:

- Genel ağ sorunları,
- Üniversite internet hizmetinin sürekli aktif durumda kalmasının sağlanması,
- E-mail hesapları kontrolü ve teknik desteği,
- Web & FTP kullanıcıları kontrolü, takibi ve teknik desteği,
- Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki genel ağ cihazlarının kurulması, işletilmesi, teknik desteğinin sağlanması,
- Üniversite bünyesindeki kablosuz internet erişimi alanlarının kurulması, buradaki cihazların kontrolü ve kablosuz internet erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması,
- Sun Sistem hesaplarının açılması, takibi ve gerekli teknik desteğin sağlanması,
- Üniversiteye ait web, ftp, dns, mail, ldap, nfs, active directory, windows servis sunucuları, antivirüs gateway, sun servis sunucularının güncellenmesi, kurulması, yönetilmesi,
- Yeni binaların network altyapılarının projelendirilmesi.

Yazılım Geliştirme GrubuWeb Servisleri:

- Pamukkale Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen hizmetler için gerekli yazılımların geliştirilmesi, güncellenmesi ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması,
- Üniversitenin resmi internet sitesinin hazırlanması, güncellenmesi ve gerekli teknik desteğinin sağlanması,
- Personel Bilgi Sistemi yönetimi, güncellenmesi ve teknik desteğinin sağlanması, 

Web Grubu:

- Kurumsal web sitelerin tasarımı ve programlaması.
- Personel, kurumsal ve kişisel web sitelerinde ortaya çıkan sorunlar için teknik destek sağlanması.

Donanım ve Teknik Servis Grubu:

- Kurum içerisindeki kişisel bilgisayarlarda meydana gelen donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi, her türlü teknik servis hizmetlerinin yerine getirilmesi,
- Lokal ağ ve kablolama sorunlarının çözümlenmesi,
- Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarlara teknik hizmet desteğinin sağlanması.

Duyurular Tümünü Gör