Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

MİSYONUMUZ

MİSYON (ÖZGÖREV)

          Üniversitemiz tarafından yürütülen ve desteklenen Araştırma-Geliştirme Projelerinin ihtiyacı olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımları ve projenin gereği her türlü hizmet alımlarına ilişkin faaliyetleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılan esas ve usuller çerçevesinde yürütmek

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

         Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülen ve desteklenen Araştırma-Geliştirme projelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarında aracılık ederek, Öğretim Üyelerinin projelerinin tamamlanması sonucunda elde ettikleri verilerle bilimsel makaleler hazırlayarak Üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel alanda daha da güçlenmesine katkıda bulunulmasını sağlamak, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmalarına imkan yaratmak, yurtdışında gerçekleştirilen sempozyum, eğitim ve konferanslara katılımları ile bilim alanındaki gelişmeleri takip etmelerine, hazırlamış oldukları projeleri yine bu seminer ve konferanslarda sunarak Üniversitemizin ve Ülkemizin bilim alanındaki gelişimini yurtdışında duyurmak.

Duyurular Tümünü Gör