PROJE BÜTÇELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Birimimizce desteklenen projelerde (kurumsal altyapı projeleri hariç) proje başına makine teçhizat kaleminden alınacak  fotokopi makinesi, faks, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, tripot, ses kayıt cihazı gibi cihaz talepleri için maksimum 3000 TL, seyahat harcamaları için maksimum 2000 TL , kırtasiye için maksimum 500 TL, kitap alımı için maksimum 2.000 TL, fotokopi çekimi için maksimum 1000 TL ödenek ayrılmasına, bu limitlerin aşılması taleplerinin ayrıca gerekçelendirilerek komisyonca değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın yaptığı 2013KRM024 nolu “Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında öğretim elemanlarımızın yurt içi kongrelerde 500 TL ye kadar kayıt ücreti desteği verilmesine, yurtiçinde yapılan uluslararası kongrelerde kongre katılım bedelinin tamamının ödenmesine, yurtdışında yapılan kongrelerde öğretim elemanları için katılım ücreti, yol masrafı ve yevmiye olarak 2.000 TL’ye kadar destek verilmesine oy birliği ile karar verildi

 

2014 yılı yayın destek miktarlarının  TUBİTAK 2014 yılı dergi listesindeki puanlama esas alınarak, yayın başına;

 00,00-25,00  puanlı  dergilerde basılmış yayınlar için  500 TL;

25,01-50,00 puanlı dergilerde basılmış yayınlar için  900 TL;

 50,01-100,00 puanlı dergilerde basılmış yayınlar için   1300 TL 

Announcements View All