Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi


KONGRE KATILIM DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR(PUSULA BİLGİ SİSTEMİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİR) .KONGRE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DUYURUYU İNCELEYİNİZ 

PROJE BÜTÇELERİNE İLİŞKİN DUYURU

1        2016 Yılı proje destek limitlerinin; Yüksek Lisans Tez Projeleri için 15.000 TL, Doktora Tez, Tıpta Uzmanlık Tez ve Başlangıç Seviyesi (TÜBİTAK 3001’den C-puanı almış projeler) Projeleri için 30.000 TL, Araştırma projeleri için 20.000 TL, Hızlı Destek projeleri için 5.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

2        Birimimize tıpta uzmanlık, doktora, yüksek lisans, araştırma ve başlangıç seviyesi projelerine yapılacak başvuruların (kurumsal altyapı projeleri hariç) proje bütçesindeki harcama limitlerinin makine teçhizat kaleminden alınacak yazıcı, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, tripot, ses kayıt cihazı gibi cihaz talepleri için maksimum 3.000 TL, seyahat harcamaları için maksimum 2.000, kırtasiye için maksimum 500 TL, kitap alımı için maksimum 2.000 TL, fotokopi çekimi için maksimum 1.000 TL ödenek ayrılmasına bu limitlerin aşılması taleplerinin ayrıca gerekçelendirilerek komisyonca değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3        Araştırma Projesi başvuru sahibinin; son üç yılda indeksli dergilerde en az dört (4) yayın yapmış ve öğretim üyesi ünvanına sahip olmasının, ikinci araştırma projesi başvurusu için önceki araştırma projesini tamamlayan ve proje ile ilgili alan indeksli dergilerde yayın yapmış olunmasının, Sosyal Bilimler Alanında başvuru sahibinin; son üç yılda hakemli dergilerde en az bir makale veya bir kitap ile uluslararası kongrelerde bildirisi sunulmuş ve tam bildiri metninin basıldığı en az iki (2) yayın yapmış ve öğretim üyesi unvanına sahip olmasının ve ikinci araştırma projesi başvurusu için önceki araştırma projesini tamamlayan ve proje ile ilgili alan indeksli dergilerde, uluslararası kongrelerde bildirisi sunulmuş ve tam bildiri metninin basıldığı yayın yapılması ya da kitap çıkarılması zorunluğunun olmasına oy birliği ile karar verildi.

4        Hızlı Destek Projesi ilk başvuruda yönergede tanımlanan şartlara uygunluğunu PAÜ-BAP komisyonu doğrudan veya hakem(hakemlerin)  raporuna dayanarak karar verilmesine, ikinci ve daha sonraki hızlı destek projelerine, bir önceki hızlı destek projesini tamamlayan ve yayına dönüştürdüğünü belgeleyen öğretim elemanlarının başvurabilmesine oy birliği ile karar verildi.

5        Proje gelişme raporu verilmeyen projelerin, gelişme projeleri verilinceye kadar harcamalarının durdurulmasına oy birliği ile karar verildi.

6        2016 yılından itibaren Bakanlıklardan ve Tübitak’tan proje desteği alan öğretim elemanları, projelerini PAU-BAP birimine projelendirerek başvuruları halinde proje bütçesinin %10’nuna kadar destek verilmesine, destekleme üst sınırının 15.000 TL olmasına, harcama kalemlerinin PAU-BAP projeleri çerçevesinde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

7        Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hüseyin BAĞ ’nın yaptığı 2016KP00004 nolu “Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında öğretim elemanlarımızın yurt içi kongrelerde yılda bir defa 500 TL ye kadar kayıt ücreti desteği verilmesine, yurtiçinde yapılan uluslararası kongrelerde kongre katılım bedelinin tamamının ödenmesine, yurtdışı kongre desteği başvurusu sırasında başvuru yaptığı yıldan önceki son üç (3) yıl içinde yayın durumuna göre, yurtdışında yapılan kongrelere öğretim elemanları için katılım ücreti, yol masrafı ve yevmiye olarak yılda bir defa olmak üzere;

A-    Daha önce yurt dışı kongre desteğinden yararlanmamış, yayını olmayan öğretim elemanlarına 2.000 TL; ilk başvuru durumunda, durumu aşağıdaki 2. maddedeki koşullardan birisine uyan öğretim elemanlarına da aynı desteğin verilmesine,

B-    İkinci ve daha sonraki kongre destek başvurusu yapan öğretim elemanlarından (son üç yıl içindeki yayın durumuna göre)

a)      Yayını olmayan öğretim elemanlarına destek verilmemesine,

b)      Bir yayını olan öğretim elemanlarına 2000 TL destek verilmesine,

c)      İki yayını olan öğretim elemanlarına 2500 TL destek verilmesine,

d)     Üç yayını olan öğretim elemanlarına 3000 TL destek verilmesine,

e)      Dört veya daha fazla yayını olan öğretim elemanlarına 3500 TL destek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yayın tanımı: Üniversiteler arası  kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen makale ve eser türleridir (makale basımı için ücret talep eden dergilerde basılı yayınlar hariç).

 

 

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör