SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Görev Dağılımı

  1. PAÜ Atık Komisyonu;

    Tüm Birimlerden Bilgi Toplanması, Değerlendirme, Atık Toplantı Organizasyonu, Kaynak Temini

  2. Fakültelerde/Enstitülerde/Merkezlerde/Diğer Birimlerde (Fakülte Sekreteri);

    Bölümlerden Gelen Bilgilerin Derlenmesi, Kaynak Temini (Personel ve Malzeme), Atık Tasnif/Toplama İşlemleri, Ara Depo Kullanımı (bertaraf için yükleme tarihinden en fazla 1 hafta öncesi)

  3. Bölümlerde (ADP&AY Komisyonu Başkanı)

    Hazırlıklar, Formlar, Duyurular, Atık Tasnif/Toplama İşlemleri, Laboratuvarlardan Bilgi Toplanması, Denetlemeler, Malzeme Temini (Bidon/palet/Bant vb.)

  4. Laboratuvarlarda (Laboratuvar Sorumlusu)

Duyurular Tümünü Gör