NEDEN ATIK YÖNETİMİ?

Atığın; toplanması,taşınması, geri kazanılması,bertaraf edilmesi,bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. 

NEDEN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ATIK YÖNETİMİ VAR?

Amaç; Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk ve yetki alanı içinde bulunan eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici depolanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanması ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam; kimyasallar, biyolojik atıklar ve radyoaktif atıklar öncelikli olmak üzere eğitim-öğretim/üretim ve hizmet birimleri ile araştırma laboratuvarlarında oluşan atıkların, büro atıklarının, elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden bertarafına kadar tüm süreçlere destek sağlamak.

 

Duyurular Tümünü Gör