Menü

Duyurular

Tümünü Gör

PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI

 

Yrd. Doç. Dr. Ali OZAN
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA - ANA BİLİM DALI BAŞKANI
Tel: 0 (258) 2963502 
Mail: aliozan@pau.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali OZAN

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA - ANA BİLİM DALI BAŞKANI

Tel: 0 (258) 2963502

Mail: aliozan@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Özlem AYTEK

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA

Tel: 0 (258) 2963510

Mail: oaytek@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Koray ALPER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA

Tel: 0 (258) 2963892

Mail: kalper@pau.edu.tr

Arş. Gör. Arslan YILDIRIM

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA

Tel: 0 (258) 2963606

Mail: arslany@pau.edu.tr

 

Uzman Kerem DEMİR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-ARKEOLOJİ – PREHİSTORYA

Tel:

Mail: keremd@pau.edu.tr