Lycum Dergisi hazırlık aşamasındadır.

 

Dergi Politikası

Pamukkale Üniversitesi, Lycum Dergisi, Anadolu’nun tarihi coğrafyası perspektifinde Prehistorya, Protohistorya, Önasya, Klasik ve Eskiçağ Arkeolojileri ile Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım, Mimarlık Tarihi ve Müzecilik gibi alanlardaki nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. Lycum Dergisi, hakemli bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca belirlenen ve ismi gizli tutulan alanının uzmanı hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. Dergi Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Lycum Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca’dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dil bilgisi kuralları dikkate alınır.