Menü

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963559

Mail: csimsek@pau.edu.tr

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963696

Mail: bsogut@pau.edu.tr

Prof. Dr. Elif ÖZER

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963749

Mail: eozer@pau.edu.tr

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963871

Mail: fbayram@pau.edu.tr

Doç. Dr. Bahadır DUMAN

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963700

Mail: bduman@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esengül AKINCI ÖZTÜRK

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963698

Mail: eakinci@pau.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Erim KONAKÇI

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963502

Mail: ekonakci@pau.edu.tr

   Dr. Öğr. Üyesi Ali OZAN

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963502

Mail: aliozan@pau.edu.tr

   Öğr. Gör. Dr. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY

Akademik Bilgileri

Tel: 0 (258) 2963748 

Mail: uoguzhan@pau.edu.tr