Dergi Politikası

Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde Lycum Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, tarihi coğrafyası olmak üzere Prehistorik dönemden başlayarak günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, müzecilik, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonuçları, restorasyon, konservasyon, tarih araştırmaları, etnografya, antropoloji, epigrafi, etnoarkeoloji gibi alanlardaki nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. Lycum Dergisi, hakemli bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca belirlenen ve ismi gizli tutulan alanının uzmanı hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. Dergi her yıl Haziran ve Aralık ayı olmak üzere iki sayı olarak yayımlanır. Lycum Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca’dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dil bilgisi kuralları dikkate alınır.