Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

Lycum Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup yılda bir sayı olarak yayımlanmaktadır.

AMAÇ

Lycum Dergisi, her yıl Mart ayında yayımlanan, bilimsel ve hakemli olan ULAKBİM ölçütlerine uygun bir dergidir. Lycum Dergisi; başta Anadolu arkeolojisi, antik dönem tarihi coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik arkeoloji, müzecilik, Eskiçağ tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım, Mimarlık Tarihi ve Müzecilik gibi alanların konularını kapsayan, disiplinler arası çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Lycum Dergisi, Anadolu arkeolojisi, tarihi coğrafyası olmak üzere Prehistorik dönemden başlamak üzere günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonuçları, restorasyon, konservasyon, tarih araştırmaları, müzecilik, etnografya, antropoloji, epigrafi, etno arkeoloji gibi yapılan çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı bilimsel yazıları içine alır.