Menü

Lisans :     Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 

Yüksek Lisans :     Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD

(Tez adı : Doğrusal Olmayan Modellerde Tahminlere İlişkin Güven Bölgelerinin Oluşturulması ve Bir Karşılaştırma) 

 

Doktora :     Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD

(Tez adı :     Veri Zarflama Analizi ile Belediyelerin Etkinliklerinin Ölçümü )